Счетоводни услуги в София | Инрад Експерт-6 ООД

Счетоводни услуги в София | Инрад Експерт-6 ООД

Фирма Инрад Експерт-6 ООД е основана пре 1991 г. със седалищен адрес град София.

Фирмата е специализирана в счетоводните услуги, като главни дейности на фирмата са:

  • Съставяне – разплащателни ведомости за заплата, сметки за платени суми, осигуровки, данъци и т.н.
  • Калкулиране – отчитане на материлни и нематериални активи
  • Амортизационни отчисления
  • Хронологично осчетоводяване – счетоводство на стопански дейности, завеждане и отчитане на стоково-материални запаси
  • Изготвяне на счетоводна политика
  • Създаване на методика за счетоводно обслужване

Инрад Експерт предлага консултации за своите бъдеще клиенти, на които ще бъдат уточнени всички детайли по счетоводството и изготвянето на счетоводна политика на фирмата.

Служителите, които се грижат за осчетоводяването и създаването на методика за обслужване, са с дълъг професионален опит и винаги имат изградени стратегии за действие.

Изготвянето на счетоводна политика е една от дейностите на фирмата, като тя трябва да бъде много добре премислена и да не се променя в последствие.

Инрад Експерт има изграден имидж, заради всички доволни клиенти. Всички клиенти, чиито фирми Инрад Експерт осчетоводява, се чувстват спокойни и могат да разчитат на тях.

Ако имате нужда от счетоводни услуги или искате да се консултирате със специалист, може да се свържете със служител от Инрад Експерт на посочените координати.

Контакт: 0885/505 086

Адрес: гр. София, бул. Г.С. Раковски 138

Имейл: inrad_6@yahoo.com

Сайт: https://inrad-6.com/

Attachments

Виж също

thumbnail
hover

Битова обстановка и вкусна кухня |...

Механа ЧАНОВЕТЕ се намира в столичния квартал Надежда и предлага на гостите ...

thumbnail
hover

Пункт за годишни технически прегледи Стара...

Бултранс ООД се намира на удобно място в град Стара Загора и извършва годишн...

thumbnail
hover

Николов Пласт – Алуминиева и PVC...

Николов Пласт е фирма в Балчик, чиято дейност е изработка и монтиране на алум...