Производство и търговия на строителни материали | СД Кендалов и син

  • Публикувано на
  • 194
Description

СД Кендалов и син е компания с близо 30 години опит в сферата на производството и продажбите на строителни материали. През годините, в които фирмата търпи промени, дейността ѝ се е специализирала единствено в производството и търговията на бетонови продукти, предназначени за настилки при ниското строителство.

Продуктите на СД Кендалов и син са предназначени за направата и ремонта на улици, дворове, паркове, тротоари и други. Компанията разполага с две големи производствени бази, намиращи се в селата Кранево, общ. Балчик и Старо Оряхово, общ. Долни чифлик.

Материалите, с които работи фирмата са висококачествени и с доказан произход. Изделията, които предлага СД Кендалов и син са направени по два вида технологии:

  • Мокри смеси (пластичен бетон) – бетоновите смеси се изливат във форми и уплътняват на вибромаси, като след 24 часа се декофрират от формите. Способа е ръчен.
  • Полусухи смеси – Този метод е машинен. Полусухата смес захранва формоваща машина, където за всеки вид изделия е предназначена специална матрица. В нея изделието се вибрира, а след това се подлага на допълнителен механичен натиск. Метода има висока производителност и приложението му е основно за мащабни социални обекти – площади, шосета, улици и други.

Освен качествените си продукти и прилежащите към тях услуги, фирмата предлага на местното население значителен брой работни места. По този начин нейната значимост нараства осезаемо и тя съвсем основателно може да се нарече една успешна българска компания.

Ако имате въпроси или желаете да направите своите поръчки в СД Кендалов и син, можете да потърсите фирмата на посочените координати за контакт.

Контакти:

Телефон: 0889 202 – 898
Факс: (052) 747 – 809
email: office@kendalov.com

https://kendalov.com/