Проекти за енергийна ефективност и мълниезащита | Сатурн – 95

  • Публикувано на
  • 486
Description

Още от създаването си преди повече от 20 години Сатурн 95 строи и съставя проекти за фотоволтаични централи, изгражда, ремонтира и доставя устройства за мълниезащита и заземителни уредби.

Компанията стриктно се придържа към всички европейски стандарти и произведената от фирмата продукция е придружена от сертификат с гаранция за качество.

Близо 3000 успешно завършени обекта присъстват в автобиографията на Сатурн 95. Една от важните цели на фирмата е нейното развитие в сферата на енергийната ефективност. Дейностите, които компанията развива, са разнообразни. Те включват консултиране, съставяне на проекти, анализи, касаещи енергийната ефективност на обекти и бъдещи проекти, инженеринг услуги и други, а компетенциите им са в областта на соларното електрозахранване, електрически системи, системи за видеонаблюдение, мълниезащита, отоплителни, климатични и вентилационни системи и много други.

Всички услуги и продукти, които Сатурн 95 предлага, можете да намерите на уеб страницата им.

Фирмата работи с екип от висококвалифицирани специалисти, които могат да предложат на потребителите модерни технологични решения, които не могат да бъдат намерени другаде. За тази цел Сатурн 95 непрекъснато сътрудничи с различни учебни заведения, които обучават млади специалисти и следят за новостите в областта.

Компанията е съумяла да изгради стабилни партньорски отношения с известни международни компании. Офисът на Сатурн 95 се намира в София, където може да намерите и представител, готов да отговори на всички Ваши запитвания.

Оборудването, с което работи фирмата, е отражение на най-новите високотехнологични решения в сферата. Те използват всички достъпни ресурси, за да Ви осигурят качествено и своевременно обслужване.

Контакти:

Централен офис: София, ул. Иван Димитров – Куклата 15

Телефон: +359 2 44 33 111, +359 88 794 00 65

E-mail: office@saturn95.com

Website: http://www.saturn95.com/