Изпитване на емисии и имисии и измервания – Пехливанов Инженеринг

 • Публикувано на
 • 1001
Description

Фирмата Пехливанов Инженеринг ООД осъществява цялостни проучвания, изследвания, екологични експертизи, проектиране, доставка и обучение, свързано с употребата на екологични обекти.

Компанията има свое самостоятелно звено, в лицето на ЛИК ЛИПГЕЙ – лаборатория за изпитване и калибриране на прахо-газови емисии. Това, още така, се явява и единствената лаборатория в България, одобрена за извършване на паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания).

Услуги, които ще намерите, посещавайки лабораторията на Пехливанов Инженеринг:

 • Изпитване на атмосферен въздух – емисии и имисии;
 • Извършване на паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259;
 • Изпитване на води, почви и отпадъци;
 • Изпитване на шум;
 • Вземане на проби от въздух, води, почви и отпадъци;
 • Калибриране на газанализатори;
 • Калибриране на прахомери при непрекъснато измерване на газове;
 • Калибриране на разходомери при непрекъснато измерване на газове;
 • Калибриране на влагомери;
 • Калибриране на средства за измерване на температура:
  – Цифрови термометри;
  – Съпротивителни преобразователи на температура и
  – Термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки).

Можете да се поинтересувате по-мащабно за дейността на фирмата, посещавайки корпоративния й сайт или като се свържете с неин представител, на посочените координати за контакт.


 

 • София, ул. Мърфи 11
 •  +359 888 956 536
 •  +359 887 895 254
 •  +359 889 985 937
 • pehlivanoveng@gmail.com
 • pehlivanoveng@mail.bg
 • pehlivanovenglab@gmail.com
 • http://www.pehlivanoveng.com/