fbpx
Институт по инженерна химия към БАН

Институт по инженерна химия към БАН

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН) и основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

Научният състав на Института се състои от 32 души: 7 професора, 9 доцента, от които 5 имат научна степен доктор на науките, а
25 – докторски степени. В Института се обучават и 8 докторанта.

Научният състав на ИИХ е признат на международно ниво за принос в развитието на методи, използващи течни мембрани за едновременна екстракция и концентрация на ценни разтворени вещества в природни източници.

Основната задача на ИИХ е допринасяне за устойчивото развитие на околната среда на страната със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследвания.

Основните направления в изследователската и приложна дейност на ИИХ са:

  • Енергия и енергийна ефективност
  • Развитие на зелени и еко-технологии
  • Нови материали и технологии
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Биотехнологии и получаване на чисти продукти

Ежегодно се публикуват около 70 научни статии и изнасят се около 70 доклада.

През годините в ИИХ са разработени и подготвени за промишлено приложение повече от 40 нови процеса, оборудване и технологични схеми с опазващ околната среда или енергоспестяващ ефект.

Изследванията в областта на биотехнологиите, отнасящи се за различни ферментационни и ензимни процеси, се прилагат на практика във фармацевтичната промишленост, както и за биологично пречистване на отпадъчните води при интегрирани процеси за третиране на отпадъци, комбинирани с производството на енергия от възобновяеми източници.

Съвсем нова област е проучването, разработването и оптимизирането на процесите на горивни клетки.

Контакт: +(359) (2)  8 70 42 27

Адрес: улица Акад. Г. Бончев, блок 103

Attachments

Виж също

thumbnail
hover

Анди Солид – Хидравлични преси

Анди Солид ООД се занимава с проектиране и производство на ексцентър и хидра...

thumbnail
hover

Дъскорезница Балван – Цех за обработка...

Дъскорезница Балван е цех за обработка на дървен материал. Цехът се занимава...

thumbnail
hover

ЕВРОМЕТАЛ СТИЛ ГРУП ЕООД – изработка...

Еврометал Стил Груп ЕООД се занимава с търговия и производство на метални из...