Служба по трудова медицина Перник | Здраве-СТМ ЕООД

Служба по трудова медицина Перник | Здраве-СТМ ЕООД

Службата по трудова медицина – Здраве-СТМ ЕООД – Перник развива дейността си в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Службата осигурява професионално съдействие на всеки работодател за създаване на организация за безопасност при работа.

Дейности

Основните дейности на службата са:

  • Оценка на професионалните рискове, както и анализ на състоянието (здравословното) на служителите
  • Наблюдение на здравословното състояние на служителите
  • Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск
  • Създаване на организация за безопасност и здраве при работа
  • Обучение на заетите лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа

Службата по трудова медицина Здраве-СТМ ЕООД консултира служителите и работодателите в организирането на дейностите по укрепване на здравето и трудоспособността на работещите, както и по поддържането на безопасни условия на труд. Специалистите осигуряват консултация относно приспособяването на работата към възможностите на работещия, отчитайки както физическото, така и психическото здраве.

Ако имате нужда от професионална помощ и консултация относно осигуряването на безопасността на вашите служители, можете да се свържете със Службата по трудова медицина – Здраве-СТМ ЕООД – Перник на посочените координати, както и да посетите адреса на службата в града.

ЗА КОНТАКТИ:
Адрес: Перник, кв. Монте Карло 217 А
Тел.: +359 878456174

 

 

Виж също

thumbnail
hover

Българската фирма производител на първокласни запалителни...

Файърпродъктс Плам е българска фирма, занимаваща се с производство и дистри...

thumbnail
hover

Транспорт на земеделска продукция и инертни...

Форум Транс е българска фирма, занимаваща се с транспорт на земеделска проду...

thumbnail
hover

Висококачествено заваряване на транспортни метални ленти

Мултиинженеринг изготвя цялостен инженеринг и изработка на метални транспо...