fbpx
Какъв вид пожароизвестителна система да изберете за вашата сграда?

Какъв вид пожароизвестителна система да изберете за вашата сграда?

Важен елемент от подсигуряването на безопасността на една сграда е инсталирането на пожароизвестителна система. Тя спомага за мигновеното установяване на възникнало бедствие и своевременното му потушаване и опазване на хората и имуществото в помещенията.

Видове пожароизвестителни системи

Според начина си на свързване, има няколко пожароизвестителни системи, които се различават по своята бързина и ефективност.

Конвенционалните инсталации представляват кабелна линия поставена във всички помещения, която в двата си края е свързана с контролен панел и резистор. По нейното продължение се монтират термо детектори и ръчни известители.

Адресируемите системи са подобни, като разликата е, че кабелната линия се свързва с контролния панел и в двата си края. Линиите се наричат кръгове, като системата позволява разпознаване на всяко отделно устройство в кръга по неговия адрес, откъдето идва и названието на инсталацията.

Предимствата й са много, като се започне с това, че оптимизира дължината и броя на кабели, необходими за нейното изграждане. Също така, информацията се движи двупосочно и индикаторите се локализират много по-бързо и точно. От друга страна, тази система съхранява информация за всички събития и следи за състоянието на активните устройства, които са монтирани по нейното продължение. В случай на кабелно прекъсване или повреда, системата продължава да работи. Освен това може да бъде комбинирана с конвенционални устройства, които да се монтират към разклонения на кръга.

Една от водещите фирма в областта на пожароизвестяването е Вега С ООД, гр. Русе, която успешно инсталира системи на територията на цялата страна. Специалистите инженери и монтажници ще ви консултират при избора на система за известяване при възникване на пожар в зависимост от конкретните условия на вашите помещения.

Обслужване и поддръжка на пожароизвестителната техника

Успоредно с въвеждането на пожароизвестителната система в експлоатация, трябва да се извърши инструктаж на служителите как да боравят с нея, както и действията при възникване на авария.

Редовната профилактика на инсталираната система е съществена част от мерките за повишаване на пожарната безопасност. Добре е да бъде изготвен график за проверка на изправността на инсталацията от съответните специалисти. Вега С ООД предлага и планови посещения за тестване и поддръжка на кабелите и уредите в изправност, за да се гарантира сигурността на обитателите и наличните вещи и съоръжения. Преглежда се конфигурацията на системата и приложния софтуер, като се извършват необходимите замервания. Детайлно се регистрират и описват състоянието на техниката и настъпилите събития и се отразяват в съответните протоколи и документи.

Клиентите на Вега С ООД са доволни от качественото обслужване и поддръжка на монтираните системи и препоръчват фирмата като надежден партньор за всички, които се нуждаят от пожароизвестителни системи.

Виж също:

thumbnail
hover

Разчитайте на добрия адвокат по време...

Да, уви, идва и такъв момент в развитието на семейните отношения, при който на...

thumbnail
hover

Какво стои зад успешния бизнес?

Вижте историята на фирма, просперирала в областта на селското стопанство на ...

thumbnail
hover

Кои са етапите на сеитба в...

България е предимно аграрна страна и земеделието е основен стопански отрасъ...