Кои са етапите на сеитба в зърнопроизводството?

Кои са етапите на сеитба в зърнопроизводството?

България е предимно аграрна страна и земеделието е основен стопански отрасъл, осигуряващ изхранване на голяма част от населението. Около 65% от обработваемите площи са заети със зърнени култури. Зърнопроизводството осигурява значими суровини за хранително-вкусовата промишленост и животновъдството. Обемът на продукцията се влияе от редица природни и икономически фактори, като един от най-важните е моментът на обработка и полагане на семената в почвата, според специфичния за съответната култура срок, дълбочина и начин.

Фирма Деликс 67 ЕООД е специализирала в отглеждане на зърнени култури като пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед и ни разкрива етапите на подготовка и обработка на семената, с оглед постигане на максимален добив.

Подготовка на семената за сеитба

Пшеницата е културата, от която зависи финансово-икономическото състояние на земеделието в страната. Затова е важно да се спазват технологичните и фитосанитарни изисквания при сеитба с качествен и сертифициран материал.

Първата фаза от всяка подготовка, това е почистването на семената от ненужните примеси като счупени и увредени семенца, примеси от други култури и плевели. Следва сортиране на семената според тяхната форма, маса и размер. При маслодайните култури като слънчоглед и царевица, се извършва калибриране, за улесняването на машинната им сеитба.

Важен етап е обеззаразяването на семената срещу неприятели и болести. Съвместно с обработката с инсектициди, те може да се обогатят с торове с микроелементи и биостимулатори. Пшеничените семена се обеззаразяват срещу праховита и твърда главня.

Методи на сеене, срокове и дълбочина на сеитба

Зърнените култури могат да се сеят на слята повърхност по няколко начина. Редовата сеитба обичайно се прави механично с редосеялки. При разпръснатата сеитба се засяват лехи за разсадо-производство ръчно или чрез модерни комбинирани машини.

Началото на селско стопанската година обичайно е през есента, когато е подходящо да се засадят рапица и пшеница. През ранната пролет се сеят пшеница, ечемик и слънчоглед, а по-късно и царевица.

Дълбочината се определя от състоянието на почвата и вида на културата. Ако почвата е по-лека, дълбочината е по-голяма. Машинното сеене в по-суха почва следва да бъде по-дълбоко. При нормална влажност, дълбочината зависи от размера на зърната: по-едрите се засяват по-дълбоко. Когато се сеят семена за разсад, те се полагат по-плитко в почвата.

Машини и техника за сеене на зърнени култури

Съвременните технологии предлагат богат избор на автоматизирани сеялки. Един от най-разпространените видове е предназначен за директна сеитба – с монтиран дисков нож за проправяне на бразда преди поставяне на семената. Машините могат да бъдат комбинирани с възможност за предсеитбена обработка на почвата чрез заравняващи барабани и валяци, както и торене и защита на посевите впоследствие.

Деликс 67 ЕООД обработва големи площи в района на Стара Загора и разполага с модерна земеделска техника за обработка на селскостопанската продукция, която оптимизира и улеснява отглеждането и добива на зърнени култури. Зърнопроизводителят е надежден партньор, на чиито професионализъм и коректност могат да разчитат работници, клиенти и партньори.

виж също

thumbnail
hover

Какъв вид пожароизвестителна система да изберете...

Важен елемент от подсигуряването на безопасността на една сграда е инсталир...

thumbnail
hover

Разчитайте на добрия адвокат по време...

Да, уви, идва и такъв момент в развитието на семейните отношения, при който на...

thumbnail
hover

Какво стои зад успешния бизнес?

Вижте историята на фирма, просперирала в областта на селското стопанство на ...