Девет причини, поради които добрите служители напускат фирмите (част втора)

В част първа ви запознахме с някои от най-често срещаните причини, които карат качествените служители да напускат работа. Мениджърите на фирми не съобразяват работния процес с личните характеристики на своите подчинени и това довежда до непрестанно текучество и подмяна на квалифициран персонал с необучени кадри, които постепенно трябва да навлизат в материята. Грешките на ръководните лица, които споменахме в предната статия бяха: прекалено експлоатиране на служителите, недооценяване на личния им принос и липса на интерес към персоналните им чувства и желания.

В следващите редове ще продължим линията с често допускани грешки от мениджърите на компании у нас и в световен план при работата им със служителите.

  1. Не спазват обещанията си

Да направиш обещание към своя подчинен може да те постави на тънката линия между това да им донесеш щастие и да ги накараш да си тръгнат през вратата. Когато дадеш обещание и в последствие го изпълниш, ти се издигаш в очите на своите служители като държащ на думата си човек. Ако обаче обещанието не бъде изпълнено, най-нормалното нещо на света е и подчинените да гледат на теб като на несериозна личност, към която няма как да изпитват респект. В крайна сметка, ако шефът не изпълнява своите обещания, защо другите трябва да го направят?

  1. Наемат и поощряват грешните хора

Квалифицираните служители винаги искат да работят ръка за ръка с подобни на тях като качество хора. Ако мениджърите започнат да наемат работна ръка с неособено добра квалификация и умения, това веднага действа като демотивация за служителя-специалист и е нормално да потърси друго поприще в живота си.

Повишаването на подобен тип хора може да се окаже наистина пагубно за всяка компания. Всички добре знаем, че в голям брой фирми у нас и в чужбина огромен брой служители достигат до по-високите етажи чрез връзки или изполване на странични от работния процес методи. Подобни нерегламентирани начини за повишение будят единствено неприятни чувства у всеки почтено трудещ се служител.

  1. Не позволяват на работниците да преследват техните страсти

Талантливите служители обикновено са страстни и максимално отдадени към своята работа. Предоставянето на перспективи за преследване на техните желания подобрява продуктивността им и задоволството от ходенето на работа. За съжаление обаче голям брой мениджъри буквално „затварят в кутия“ своите подчинени и не им позволяват да разгърнат максимално таланта си. Ръководните тела се страхуват, че работният процес ще се намали, ако позволят на работниците да увеличат фокуса си на действие и да преследват мечтите си дори в рамките на съответната длъжност, която заемат.

Част трета