Три големи грешки, които фирмите от малкия бизнес допускат често (Част 1)

Бизнес успехът винаги е бил трудно начинание. Особено трудно е това да бъде осъществено от току-що прохождаща компания. Късметът също играе значителна роля – да се подбере точния продукт на точната цена в точното време. Успехът се явява резултат от предварително начертани цели, реалистични планове, тестване на пазара и точен анализ на това кое функционира правилно и кое не.

Компаниите, които развиват ефективно процесите по всяка вероятност ще просперират, но в някои случаи те привършват ресурсите от финанси и време, за да могат да се поучат от грешките си. Три са най-честите грешки, които фирмите от малкия бизнес извършват при налагането си на пазара:

1. Липса на опит с управлението на финансите

Всяка компания се нуждае от консистенция в харча на финансовото си състояние, за да се задържи в бизнеса. Може да се каже, че парите са основният източник на „енергия“ за всяка търговия.

Недостатъчен стартов капитал

В много случаи банките и извънбанковите институции няма да отпуснат 100 % финансиране за фирмата ви. Дори да се постигне договорка между двете страни за подобен тип заем, финансовите институции ще имат сериозни рестрикции и условия за пълното връщане на заема и отнемане на огромна част от печалбата.

Поради тези условия, повечето новосформирани фирми не могат да си позволят висок бюджет за развитие на бизнеса и трябва да се задоволяват с минимални ресурси. В този случаи основната част от финансите на компанията трябва да бъде поета от личните спестявания на собственика.

Стартът на бизнес без необходимия финансов ресурс е като атлет, болен от анемия, който планира да участва в маратон – има теоритичен шанс, но погледнато реално възможностите му за победа са нищожни. Всъщност, не само парите играят роля за успешното развитие на всяка фирма. Брилянтността на идеята за бизнес, талантът на работния екип и ефикасността на бизнес процеса са други основополагащи фактори за успех. Без необходимия за целта капитал обаче, всички гореспоменати умения няма да бъдат достатъчни за реализацията на бизнес идеята.

Лош финансов мениджмънт

Дори бизнесът да бъде започнат с достатъчен стартов капитал, няма гаранции, че ще има успех, ако не се извършва правилен финансов мениджмънт. Казано по друг начин – приходите трябва да надвишават разходите, а в същото време разплащателните системи да бъдат максимално улеснени за клиента. Необходимо е да бъде запазен перфектния баланс между приход и разход. Силният паричен контрол би могъл да докара нови инвеститори и рекламодатели и съответно да увеличи чувствително фирмения бюджет.