Важни ли са цветовете в рекламата

Вижте как да привлечем повече клиенти с рекламата си

Как клиентът избира стока, когато пазарува? Отговорът се крие в цветовете, които дадена компания избира, при оформянето на дизайна на рекламите си.

При създаването на реклама, голяма част от времето и средствата се отделят за избора на най-правилните цветове, защото именно те привличат вниманието на клиента към дадена стока или услуга. В статията ще прочетете защо рекламистите и дизайнерите избират цвета като средство за влияние върху клиента.

Визуалните компоненти се срещат в голяма част от рекламните материали: обяви във вестници и списания, листовки и визитки, каталози, реклами в кино салони, реклами в Интернет сайтове, билборд реклами и много други. Цветът е широко разпространен метод, използван от дизайнерите и рекламистите за запомняне на рекламата. Черно-белите реклами се запомнят с около 40% от аудиторията, рекламите с два цвята се запомнят с около 45%, а пълноцветните – със 70%. Един бърз тест с въпрос какви цветове използват Kodak и Coca-Cola е достатъчен, за да разберете колко е важен цветът за това даден бранд да остане в съзнанието на клиентите така, че те да могат да направят бързо асоциацията между марка и цвят.

С помощта на цветовете се отделят определени визуални компоненти на рекламата. Ако вниманието се насочва към илюстрациите, то това ще привлече около 70% от потенциалните клиенти, докато чисто текстовата реклама – около 30%. Видимите обекти помагат за най-достоверното и бързо формиране на образа на предмета и услугата, което помага за допълнителното му свързване с определени мисли и емоции. От друга страна, подборът на шрифт, избраната композиция и използвания цвят за рекламния текст отнема много време на рекламистите, защото те залагат на професионалната изработка на този компонент. Целта е рекламата да се запомня по-бързо и да има добра четивност, което е задължително условие за бързото възприемане на информацията.

Специалисти, които се занимават със сензорен брандинг, обясняват, че този тип маркетинг помага при изработването на условен рефлекс в човека за ясна асоциация на мелодия, звук или цвят с определен бранд. Главната задача на сензорния брандинг (sensory branding) е да улучи настроението на купувача, защото повечето потребители очакват приятни емоции от пазаруването. Относно психологията на рекламата и семантиката на цветовете, много специалисти са единодушни в мнението си, че няма значение в кой край на страната присъства рекламата – следваната психология е една и съща.

Според цветовата хроматична ос:

червеният е цвят, настройващ за решителност и активност. Той въздейства на човека като предизвиква възбуда, вълнение, безпокойство, желанието да направи дадена постъпка;

синият цвят е цветът на хармонията и духовността, не предизвиква действие;

жълт цвят – цветът на устремеността. Привлича вниманието и се съхранява за дълго време в паметта.

Познанията в психологията за семантиката на цветовете помагат при избора на цветово решение така, че цветът да съответства на характера и настроението на потребителя и, най-вече, на ефективното формиране на емоционално възприятие за продукта.